شهرداری صوفیان

امروز : شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مصادف است با 2018 , January 20 , Saturday - ساعت ۱۷:۲۴:۰۷

سرتیتر خبرها :

طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
شهردار صوفیان

عکس شهردار صوفيان

رسول ارشدی

سخن شهردار

عوارض خودرو
واحدهای شهرداری

امور اداري و كارگزينی
--------------------------
امور مالی و حسابداری
--------------------------
شهرسازی
--------------------------
خدمات شهری
--------------------------
امور عمرانی
--------------------------
امور حقوقی و املاک
--------------------------
حمل و نقل
--------------------------
واحد درآمد
--------------------------
نوسازی و اصناف
--------------------------
ماشين آلات
--------------------------
دبيرخانه
--------------------------
فناوری اطلاعات
--------------------------
حراست
--------------------------
روابط عمومی

شهرداری صوفیان
آمار سایت
تعرفه عوارض محلی
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶ - ۰۵:۳۹
 • شما اینجا هستید : اطلاعيه ها
 • کد مطلب : 2490
 • مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو

    

  شماره ٣٠٠/۶۵١۵٠ ١٨/١٢/١٣٩۵ مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو استاندار محترم استان….. (ھمه استانھا) رئیس محترم سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور رئیس محترم سازمان نظام مھندسی و اجرای ساختمان کشور شورای عالی شھرسازی و معماری در جلسه مورخ ٢/١٢/١٣٩۵ و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ١١/١١/١٣٩۵ خود در خصوص گزارش تکمیلی حادثه […]

  شماره ٣٠٠/۶۵١۵٠

  ١٨/١٢/١٣٩۵

  مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

  پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو

  استاندار محترم استان….. (ھمه استانھا)

  رئیس محترم سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور

  رئیس محترم سازمان نظام مھندسی و اجرای ساختمان کشور

  شورای عالی شھرسازی و معماری در جلسه مورخ ٢/١٢/١٣٩۵ و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ١١/١١/١٣٩۵ خود در خصوص گزارش تکمیلی حادثه پلاسکو توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شھرسازی و دبیرخانه شورای عالی، پس از استماع گزارش مذکور و بحث و بررسی، موارد زیر را در جھت کاھش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلانشھرھای کشور مصوب نمود: ١. مستندسازی، تھیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمانھای بلندمرتبه کشور، شامل آخرین وضعیت نقشهھای ساختمانی و تاسیساتی، راھھای فرار و… توسط شھرداری با ھمکاری نظام مھندسی ساختمان ھر کلانشھر انجام پذیرد. ٢. کنترل و انطباق کاربریھای موجود ساختمانھای بلندمرتبه کشور، نسبت به کاربریھای طراحی و پیشبینی شده در پروانه ساختمانی و پایانکار صادره انجام و از ادامه فعالیت خارج از کاربریھای موجود ساختمانھای بلند نسبت به کاربریھای طراحی و پیشبینی شده در پروانه ساختمانی و پایانکار صادره از طرق قانونی لازم بوسیله شھرداری جلوگیری شود. ٣. ضوابط عام بلندمرتبهسازی، به منظور ھدایت کمیسیونھای ماده ۵ و حصول اطمینان از جانمایی صحیح و حصول حداقلھای ایمنی در ساختمانھای بلند توسط دبیرخانه شورای عالی تھیه و جھت تصویب به شورای عالی ارائه گردد. ۴ . شھرداریھای کلانشھرھا ضمن احصاء ساختمانھای بلندمرتبه، که براساس مستندات موضوع بند ١، دارای حداقلھای تعریف شده در بند٣ این مصوبه نیستند، تمھیدات اصلاحی لازم برای آنھا را ارائه و اعمال نمایند. ۵. برنامه روشن شھرداری کلانشھرھا (سازمان آتش نشانی) برای توسعه تجھیزات آتشنشانی و ایجاد ایمنی بیشتر و روشھای برخورد با آتش سوزی در ساختمانھای بلندمرتبه کشور، علیالخصوص در ساختمانھایی که در معابر کم عرض واقع شدهاند، تدوین و با ھدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذیربط (شوراھای شھرھا) برسد. ۶. بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، بخصوص ساختمانھای بلندمرتبه کشور، به منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی تأکید میگردد. ٧. ضوابط و چک لیستھای لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بھره برداری (مطابق مبحث ٢٢)، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شھرسازی و سازمان نظام مھندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جھت اعمال به مدیریت شھری کلانشھرھا ابلاغ گردد. ٨. ضوابط جانمایی صحیح اماکن تجاری ـ اداری مقیاس شھری و منطقهای (مالھا) به منظور حصول اطمینان از حداقل تأثیرات منفی این گونه ساختمانھا بر روی ترافیک کلانشھرھا، زیستپذیری شھری و امکان مقابله با سوانح توسط دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری تھیه و پس از بررسی و تصویب در شورای عالی شھرسازی و معماری، جھت اعمال و رعایت در طرحھای توسعه شھری کلانشھرھا و کمیسیونھای ماده ۵ به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. آزاد باقی ً ٩. احداث ساختمانھای پرخطر در مجاورت شریانھای حیاتی شھری شامل شریانھا و معابری که در شرایط بحران باید الزاما بمانند، ممنوع و این موضوع در طرحھای توسعه شھری و تغییرات بعدی آنھا لحاظ گردد. ١٠. کلیه دستگاھھای اجرایی ملزم به بازنگری، کنترل و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانھا، تاسیسات و تجھیزات متعلق به خود میباشند. ١١. بر بازنگری و به روزرسانی آئیننامه ٢٨٠٠ و فصول مرتبط مقررات ملی ساختمان در باره ساختمانھای بلندمرتبه با تمرکز بر موضوع ایمنی باتوجه بر تجربه ساختمان پلاسکو تأکید میگردد. در ضمن شورای عالی مقررنمود به منظور فرھنگ سازی و عبرت آموزی از این حادثه و پاسداشت خاطره فداکاری شھدای آتشنشان در عین حفظ حقوق مالکان، طراحی و احداث ساختمان جایگزین در محل ساختمان تخریب شده پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه از طریق برگزاری مسابقه عمومی معماری با ھمکاری مالک مجموعه (بنیاد مستضعفان) انجام پذیرد. با توجه به اھمیت و فوریت موضوع، مراتب جھت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود.

  معاون معماری و شھرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شھرسازی ـ پیروزحناچی

  pelasko

  برچسب ها :

  سخن بزرگان
  سخن بزرگان
  لينكهاي مرتبط
  شهدای صوفیان
  سامانه پيام كوتاه
  سامانه پيام كوتاه
  پیشخوان روزنامه های کشور
  اوقات شرعی به وقت صوفیان

  اوقات شرعی صوفیان
  گزارش عملکرد سال 94
  راهنماي مراجعين شهرسازي
  پست الکترونیکی
  کانال اطلاع رسانی شهرداری صوفیان
  وبگاه اطلاع رساني شهرداران صلح