آگهی مزایده عمومی

ردیف آدرس ملک قیمت پایه ماهانه قیمت پایه سالانه مبلغ سپرده شرکت در مزایده
۱ بازار هفتگی به مدت یک سال   ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱ سال ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ مغازه میراث فرهنگی به مدت سه سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به اجاره بهاء سال قبل ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ سال ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ مغازه محل غسالخانه قدیم(سنگبری) به مدت سه سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به اجاره بهاء سال قبل ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ سال ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۴ مغازه شماره ۱ واقع در محوطه امام زاده به مدت سه سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ سال ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۵ مغازه پیش ساخته واقع در محوطه امام زاده به مدت سه سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ سال ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ مغازه مجتمع سوبیا واقع در خ دکتر بهشتی روبروی پارک صفا به مدت ۲ سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ سال ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷ مغازه شماره ۱ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۸ مغازه شماره ۲ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ مغازه شماره ۳ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ مغازه شماره ۱ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱ مغازه شماره ۲ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۲ مغازه شماره ۳ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳ مغازه شماره ۷ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴ مغازه شماره ۱ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۵ مغازه شماره ۲ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۶ مغازه شماره ۳ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۷ مغازه شماره ۴ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۸ مغازه شماره ۵ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۹ مغازه شماره ۶ (اتاق اصناف) واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۰ مغازه شماره ۵ واقع در جنب ساختمان شهرداری به مدت یک سال ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یک سال ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *