شهرداری

شهرداری صوفیان

معرفی واحد های شهرداری صوفیان

امور اداری و کارگزینی

———-

امور مالی و حسابداری

———-

شهرسازی

———-

خدمات شهری

———-

امور عمرانی

———-

امور حقوقی و املاک

———-

حمل و نقل

———-

واحد درآمد

———-

نوسازی و اصناف

———-

ماشین آلات

———-

دبیرخانه

———-

فناوری اطلاعات

———-

حراست

———-

روابط عمومی