شهرداری صوفیان

امروز : دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف است با 2021 , May 10 , Monday - ساعت ۰۶:۰۷:۲۶

سرتیتر خبرها :

طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
شهردار صوفيان

عکس شهردار صوفيان

دکتر احمد رادمهر

سخن شهردار

واحدهای شهرداری

امور اداري و كارگزينی
--------------------------
امور مالی و حسابداری
--------------------------
شهرسازی
--------------------------
خدمات شهری
--------------------------
امور عمرانی
--------------------------
امور حقوقی و املاک
--------------------------
حمل و نقل
--------------------------
واحد درآمد
--------------------------
نوسازی و اصناف
--------------------------
ماشين آلات
--------------------------
دبيرخانه
--------------------------
فناوری اطلاعات
--------------------------
حراست
--------------------------
روابط عمومی

عوارض خودروسیستم عوارض خودرو
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : 10 دسامبر, 2015 - 09:42
 • شما اینجا هستید :
 • کد مطلب : 18
 • شورای اسلامی شهر

    

  اعضای محترم شورای اسلامی صوفیان : آقای مهدی بدلی بعنوان  رئیس شورا، فهیمه ترابی نائب رئیس شورا، طاهره رمضان خواه منشی اول، عسگری منشی دوم رزم خاموش به عنوان نماینده شورای شهر در شورای اسلامی شهرستان   صورت جلسات شورای اسلامی شهر صوفیان جهت اطلاع عموم از ابتدای سال ۱۳۹۷ در این قسمت درج می […]

  اعضای محترم شورای اسلامی صوفیان :

  • آقای مهدی بدلی بعنوان  رئیس شورا،

  • فهیمه ترابی نائب رئیس شورا،

  • طاهره رمضان خواه منشی اول،

  • عسگری منشی دوم

  • رزم خاموش به عنوان نماینده شورای شهر در شورای اسلامی شهرستان

   

  صورت جلسات شورای اسلامی شهر صوفیان جهت اطلاع عموم از ابتدای سال ۱۳۹۷ در این قسمت درج می گردد

  ۱- جلسه شماره ۱ (۱۳۹۷/۰۱/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲- جلسه شماره ۲ (۱۳۹۷/۰۱/۲۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳- جلسه شماره ۳ (۱۳۹۷/۰۲/۰۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴- بودجه سال ۱۳۹۷شورا : دانلود فایل بودجه

  ۵- اصلاح و متمم بودجه سال۱۳۹۶:دانلود فایل

  ۶- جلسه شماره ۴ (۱۳۹۷/۰۲/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۷-جلسه شماره ۵(۱۳۹۷/۰۲/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۸-اصلاح و متمم بودجه شورا: دانلود فایل 

  ۹- تفریغ بودجه شورا: دانلود فایل 

  ۱۰–جلسه شماره۶(۱۳۹۷/۳/۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۱–جلسه شماره۷(۱۳۹۷/۳/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۲–جلسه شماره۸(۱۳۹۷/۳/۲۱) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۳–جلسه شماره۹(۱۳۹۷/۴/۰۴) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۴–جلسه شماره۱۰(۱۳۹۷/۴/۱۱) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۵–جلسه شماره۱۱(۱۳۹۷/۴/۲۵) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۶–جلسه شماره۱۲(۱۳۹۷/۵/۰۱) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۷–جلسه شماره۱۳(۱۳۹۷/۵/۲۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۸–جلسه شماره۱۴(۱۳۹۷/۶/۶) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۹–جلسه شماره۱۵(۱۳۹۷/۶/۱۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۰–جلسه شماره۱۶(۱۳۹۷/۶/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۱–جلسه شماره۱۷(۱۳۹۷/۶/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۲–جلسه شماره۱۸(۱۳۹۷/۷/۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۳–جلسه شماره۱۹(۱۳۹۷/۷/۹) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۴–جلسه شماره۲۰(۱۳۹۷/۷/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۵–جلسه شماره۲۱(۱۳۹۷/۷/۳۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۶–جلسه شماره۲۲(۱۳۹۷/۸/۱۴) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۷–جلسه شماره۲۳(۱۳۹۷/۸/۲۱) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۸–جلسه شماره۲۴(۱۳۹۷/۸/۲۸) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲۹–جلسه شماره۲۵(۱۳۹۷/۹/۵) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۰–جلسه شماره۲۶(۱۳۹۷/۹/۱۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۰–جلسه شماره۲۷(۱۳۹۷/۰۹/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۲–جلسه شماره۲۸(۱۳۹۷/۰۹/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۳–جلسه شماره۲۹(۱۳۹۷/۱۰/۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۴–جلسه شماره۳۰(۱۳۹۷/۱۰/۱۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۵–جلسه شماره۳۱(۱۳۹۷/۱۰/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۶–جلسه شماره۳۲(۱۳۹۷/۱۰/۲۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۷–جلسه شماره۳۳(۱۳۹۷/۱۰/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۸–جلسه شماره۳۴(۱۳۹۷/۱۱/۰۱) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳۹–جلسه شماره۳۵(۱۳۹۷/۱۱/۰۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴۰–جلسه شماره۳۶(۱۳۹۷/۱۱/۰۸) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴۱–جلسه شماره۳۷(۱۳۹۷/۱۱/۲۵) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴۲–جلسه شماره۳۸(۱۳۹۷/۱۲/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴۳–جلسه شماره۳۹(۱۳۹۷/۱۲/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  صورتجلسات شورای اسلامی شهر صوفیان سال ۱۳۹۸

  ۱–جلسه شماره۱(۱۳۹۸/۱/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۲–جلسه شماره۲(۱۳۹۸/۱/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۳–جلسه شماره۳(۱۳۹۸/۰۲/۰۲) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۴–جلسه شماره۴(۱۳۹۸/۰۲/۰۹) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۵–جلسه شماره۵(۱۳۹۸/۰۲/۱۶) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۶–جلسه شماره۶(۱۳۹۸/۰۲/۲۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۷–جلسه شماره۷(۱۳۹۸/۰۲/۳۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۸–جلسه شماره۸(۱۳۹۸/۰۳/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۹–جلسه شماره۹(۱۳۹۸/۰۳/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۰–جلسه شماره۱۰(۱۳۹۸/۰۳/۲۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۱–جلسه شماره۱۱(۱۳۹۸/۰۴/۳) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۲–جلسه شماره۱۲(۱۳۹۸/۰۴/۱۰) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۳–جلسه شماره۱۳(۱۳۹۸/۰۴/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

  ۱۴–جلسه شماره۱۴(۱۳۹۸/۰۴/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه

  سخن بزرگان

  سخن بزرگان

  لينكهاي مرتبط
  مشاهده تصاویر شهدای صوفیان
  شهرداری صوفیان
  اوقات شرعی به وقت صوفیان

  اوقات شرعی صوفیان
  راهنماي مراجعين شهرسازي
  تعرفه عوارض محلی
  بیلان سال 96 شهرداری صوفیان
  پست الکترونیکی
  کانال اطلاع رسانی شهرداری صوفیان
  وبگاه اطلاع رساني شهرداران صلح