امور حقوقی و املاک

امور حقوقی

کارشناس امور حقوقی و املاک

شاهروخ عبدالحسین زاده

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

–  رسیدگی به معضلات و مشکلات حقوقی واحد ها و موسسات شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

– تقاضای تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداری و رفع تجاوز و خلع ید آنان

– وصول کلیه بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، آئیننامه ها و قوانین و مصوبات اعم از مصوبات هیات وزیران ، شورای اسلامی شهر و سایر مراجع قانونی

– انجام امور مقدماتی اجرای طرحهای مصوب شهرداری طبق قانون و آییننامه های مربوطه

– اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی

– رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح ها و اظهار نظر در مورد آنها و تهیه گزارش جهت کسب دستور مافوق

– صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیل ها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری