دبیرخانه

مسئول دبیرخانه

مسئول دبیرخـانه و بایگانی

سرکار خانم زرخواه

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

ثبت و توزیع و تفکیک نامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر ذیربط

حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه

تهیه پیش نویس های اداری و تهیه گزارشات و ارائه آمارهای لازم به مقامات مافوق

مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خط مشی از نظر امور دفتری و دبیرخانه

بررسی کلیه اخطارهای واصله به شهرداری و صدور دستور ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه

نظارت مستمر در حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات

ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوطه و بایگانی

تایپ انواع مکاتبات و نامه ها از روی نسخه های اصلی و پیش نویس خطی آنها و تطبیق پیش نویس ها با نامه های تایپ شده