اهم فعالیتهای سال ۹۴ شهرداری صوفیان

گزارش عملکرد ۲۴ ماهه شهرداری و شورای اسلامی شهر صوفیان شهر خوب ساختنی است نه یافتنی